Rimbaud, Arthur (1854-1891)

Francia költő.

A francia líra egyik legfőbb újítója. Későromantikus, parnasszista, szimbolista, naturalista elemek egyaránt hatnak költészetében, de ezeket nagyban meghaladja. 1869-73 között írta meg intenzív költői életművét, melyből kiemelkedik a modern líra egyik első alkotása, a Magánhangzók szonettje. Az Egy évad a pokolban (1873) című látomásos kisprózai művekből álló ciklusától eltekintve összes versét barátai adták ki. A Versek, az Utolsó versek kötetek darabjaiból a szegények, kitaszítottak iránti bensőséges részvéte érződik emelkedett, forradalmi érzületű, új líraeszményt teremtve.