Ludovico Ariosto (1474-1533)


Az eszeveszett Orlando (1532)
Orlando furioso (1532)
A hölgyek, a lovagok, a szerelmek,
a harcok, a kalandok énekemben
akkoriak, midőn már hadsereg kelt
tengerre Afrikából Frankhon ellen,
Troian utóda Agramante mellett,
ki lobogó, ifjonti sérelemben
az atyjáért elszánt, hogy bosszút álljon
az imperátoron, Károly királyon.

Elmondanék Orlandóról továbbá
hallatlanul csodálatos meséket,
hogy Ámor őt örjöngő ostobává
tette, bár híre volt nagy, bölcs eszének,
ha asszonyom, ki épp ily sorsra szánná
enyémet is, és ráspolyozza, végleg
el nem vásítja, ha kicsit, amennyi
elég ilyen dalt végigénelelni.
(I. 1-2.)

(Ford.: Simon Gyula)


Le donne, i cavalier, l' arme, gli amori,


Diro d'Orlando in un medesmo tratto

(I. 1-2.)