Blake, William (1757-1827)

Angol költő, festő, grafikus.

A Költői vázlatok (1783) című lírai kötet kísérletező alkotásai és burleszkregénye (Holdbéli sziget, 1784) után jelenik meg kiforrott verseskötete, Az ártatlanság dalai (1789). A szeretet érvényesülését a mindenségben, a minden létező egységességét hirdető kötet ellentéteként, szerves részeként jelent meg A tapasztalás dalai (1794) rézbe metszett, dialektikus látású kötete. Lázadó evangéliuma a Menny és Pokol házassága (1790). Szubjektív jellegű a két könyvből álló Milton (1804-1808), mely saját megvilágosodásának története, s ez mintegy előlegzi legnagyobb alkotását, a Jeruzsálemet (1804-1820), objektív látomását a mindenségben ható erőkről. Blake maga készítette, grafikákkal illusztrálta műveit.