Donne, John (1571-1631)

Angol költő.

Az angol „metafizikus költészet” megteremtője, legnagyobb mestere. Szatírái, episztolái, elégiái mellett legmaradandóbbak dalai és szonettjei, melyeknek gyűjteményes kiadása a Dalok és szonettek kötete. Művei bevonják a költészetbe a legfrissebb természettudományos felfedezések gondolatait. A londoni Szent Pál székesegyház főesperese Prédikációk kötetének szenvedélyes hangú írásai az angol barokk vallási próza remekei. Művei csak halála után jelentek meg.