Montesquieu, Charles Louis de Secondat (1689-1755)

Francia író, filozófus.

A kor szelleme a természettudományok felé vonzza, de elsődlegesen társadalmi érdeklődésű, amit az 1721-ben megjelent nagy sikerű első könyve is bizonyít. A Perzsa levelek finom szatíra. Levélregényében természettudományos módszert alkalmaz: ismert tárgyakat, jelenségeket vizsgál új szempontból, s ezáltal kimutatja a fonákságokat, a párizsi lét tökéletlenségét. Fő művét, A törvények szellemét (1748) enciklopédikus műnek szánta, felfedi minden baj okát, s felvázolja egy tökéletesebb társadalom képét. Végső célja a törvények olyan rendszerének meghatározása, amely az ország lakóinak a legnagyobb szabadságot, jólétet biztosítja.