Golding, William Robert (1911-1993)

Angol író.

A mai angol széppróza egyik megújítója. A realista regényen túlmutató valóságképe szimbólumokra épül, mély gondolatiság, költői stilaritás, tömör drámai szerkesztésmód hatja át műveit. Regényei parabolák, a létről alkotott tanító célzatú illusztrációk. A legyek ura (1954) című világhírű regénye kísérlet a társadalom hibáinak visszavezetésére, az emberi természet hiányosságainak bemutatására.