Alkaiosz (Kr. e. 630-570)

Ókori görög író.

A leszboszi költő lírájából 400-nál több töredék maradt fenn. Költeményeinek három csoportja: himnuszok, politikai versek, bordalok. Himnuszai a hagyományos hangulaton túl a személyes élmények, vágyak tükrözői, míg politika versei (Az állam hajója) szenvedélyes szólamok. Bordalai a magánélet örömeinek dicséretei (Bordal, Esőt zúdít le Zeusz ege ránk). Költeményeit aiol dialektusban írta, amelynek lágy hangzását a versformák (kilences, tízes, hendecasyllabus) gazdag ritmuseszközeivel emelte ki. Róla nevezték el az általa gyakorta használt alkaioszi versszakot.