Marcus Aurelius (121-180)

Római császár, filozófus, író.

A jó császár példaképe, platóni filozófus-uralkodó. Hadjáratai alatt írja műveit, az Elmélkedések 12 könyvét. Sztoicizmusára elsősorban Epiktétosz hatott. A sztoikus filozófia írásainak háttere, melyek folytonos önvizsgálatot, a helyes út keresését mutatják, páratlanul őszinte, az emberi vágyak és törekvések hiúságát, kötelességvállalást fejtenek ki görög nyelven. Műve a világirodalom első önéletrajzi vallomása.