Epiktétosz (50?-130?)

Görög filozófus.

Bölcselete a sztoicizmus kései válfaja, erősen gyakorlati jellegű: minden baj a helytelen megismerésből származik. Az élet mindennapos eseteiből vonja el a tanulságokat. Művei az egyszerű emberhez forduló színes, szuggesztív előadások. Az Elmélkedések és a Beszédek összegyűjtött gondolatai a tanítványok feljegyzései alapján hagyományozódtak ránk. Az Enkheridion kézikönyvecske ugyancsak a tanítványok, főként Arrianus alapján készült. Morálfilozófiai gyökerű vallásossága hatása a 2. századtól Kierkegaardig terjed.