Alkotók a világirodalomból – index

Abélard, Pierre
Keats, John
Ágoston, Szent
Kierkegaard, Søren
Ahmatova, Anna Andrejevna
Kleist, Heinrich von
Aiszkhülosz
La Fontaine, Jean de
Aiszóposz
Lamartine, Alphonse Prat de
Alexander Pope
Leibniz, Gottfried Wilhelm
Alkaiosz
Lermontov, Mihail Jurjevics
Ambrus, Szent
Lessing, Gotthold Ephraim
Anakreón
Lisle, Rouget de
Andrić, Ivo
Livius, Titus
Anonymus
Locke, John
Anzelm, Canterbury Szent
London, Jack
Apollinaire, Guillaume
Lönnrot, Elias
Apostolok cselekedetei
Lukács evangéliuma
Aquinói Szent Tamás
Luther Márton
Ariosto, Ludovico
Machiavelli, Niccolò
Arisztophanész
Majakovszkij, V. Vlagyimirovics
Arisztotelész
Mallarmé, Stéphane
Assisi Szent Ferenc
Mandelstam, Oszip Emiljevics
A Teremtés könyve
Mann, Thomas
Babel, Iszaak Emmanuilovics
Marcus Aurelius
Bacon, Francis
Marinetti, Filippo Tommaso
Balzac, Honoré de
Márk evangéliuma
Baudelaire, Charles
Marx, Karl Heinrich
Beaumarchais
Második Törvénykönyv
Beckett, Samuel Barclay
Máté evangéliuma
Benn, Gottfried
Maupassant, Guy de
Bergson, Henri Louis
Mérimée, Prosper
Berkeley, George
Michelangelo, Buonarotti
Blake, William
Mill, John Stuart
Boccaccio, Giovanni
Miller, Arthur
Boëthius
Milton, John
Boileau, Nicolas
Mimnermosz
Bonfini, Antonio
Molière
Borges, Jorge Luis
Montaigne, Michel de
Brecht, Bertolt
Montesquieu
Breton, André
Morus Tamás
Brillat-Savarin, Anthelme
Musil, Robert von
Brontë, Emily Jane
Newton, Sir Isaac
Browning, Robert
Nietzsche, Friedrich
Bruno, Giordano
Novalis
Buffon, Georges-Louis de
Orwell, George Arthur
Bulgakov, Mihail
Ovidius Naso, Publius
Burns, Robert
Pascal, Blaise
Büchner, Georg
Paszternak, Borisz Leonyidovics
Byron, George Gordon Noël
Példabeszédek könyve
Calderón, de la Barca, Pedro
Pessoa, Fernando
Camões, Luíz Vaz de
Petrarca, Francesco
Carmina Burana
Phaedrus, Gaius Iulius
Catullus, Caius Valerius
Pico della Mirandola, Giovanni
Cervantes, Miguel de
Platón
Chaucer, Geoffrey
Plautus, Titus Maccius
Cicero, Marcus Tullius
Poe, Edgar Allan
Cooper, James Fenimore
Pound, Ezra Loomis
Corneille, Pierre
Prédikátor könyve
Csehov, Anton Pavlovics
Prévost abbé
d'Angleterre, Thomas
Prótagorasz
D. Burljuk, A. Krucsonih, ...
Proust, Marcel
Dante, Alighieri
Puskin, A. Szergejevics
Darwin, Charles Robert
Queneau, Raymond
Defoe, Daniel
Rabelais, Francois
Descartes, René
Racine, Jean
Dickens, Charles
Rilke, Rainer Maria
Diderot, Denis
Rimbaud, Arthur
Donne, John
Ronsard, Pierre de
Dosztojevszkij, F. Mihajlovics
Rostand, Edmond
Dürrenmatt, Friedrich
Rousseau, Jean-Jacques
Eliot, Thomas Stearns
Saint-Exupéry, Antoine
Éluard, Paul
Sartre, Jean-Paul
Eminescu, Mihai
Schiller, Friedrich
Engels, Friedrich
Schopenhauer, Arthur
Epiktétosz
Scott, Sir Walter
Erasmus, Rotterdami
Seneca, Lucius Annaeus
Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
Shakespeare, William
Euripidész
Shaw, George Bernard
Ezekiel könyve
Shelley, Percy Bysshe
Federico Garcia Lorca
Sienkiewicz, Henryk
Fichte, Johann Gottlieb
Sirák fia könyve
Fielding, Henry
Stendhal
Fitzgerald, Francis Scott
Strindberg, Johann August
Flaubert, Gustave
Swift, Jonathan
Freud, Sigmund
Szapphó
García Lorca, Federico
Szent Jakab
Gary, Romain
Szent János
Gautier, Théophile
Szent Pál
Gide, André
Szent Péter
Goethe, Johann Wolfgang von
Szimónidész
Gogol, Nyikolaj Vasziljevics
Szolón
Golding, William Robert
Szophoklész
Goldoni, Carlo
Taine, Hippolyte
Gombrowicz, Witold
Tasso, Torquato
Goncsarov, Ivan Alexandrovics
Thackeray, William Makepeace
Gorkij, Makszim
Thalész
Hašek, Jaroslav
Thomas, Dylan
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Todi, Jacopone da
Heidegger, Martin
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics
Heine, Heinrich
Tommaso da Celano
Hemingway, Ernest
Turgenyev, Ivan Szergejevics
Hérakleitosz
Türtaiosz
Herder, Johann Gottfried
Twain, Mark
Hoffmann, E. T. A.
Tzara, Tristan
Hoffmannsthal, Hugo von
Tyutcsev, Fjodor Ivanovics
Homérosz
Vergilius Maro, Publius
Horatius Flaccus, Quintus
Verlaine, Paul
Hölderlin, Friedrich
Vigny, Alfred de
Hugo, Victor
Villon, François
Hume, David
Vogelweide, Walter von der
Huxley, Aldous Leonard
Voltaire, François-Marie
Ibsen, Henrik
Whitman, Walt
Ionesco, Eugène
Wilde, Oscar Fingal
János evangéliuma
Wilder, Thornton Niven
Jarry, Alfred
Winckelmann, Johann Joachim
Jelenések könyve
Wittgenstein, Ludvig
Jeszenyin, Szergej Alekszandrovics
Wordsworth, William
Joyce, James
Yeats, William Butler
Jung, Carl Gustav
Zénon
Kafka, Franz
Zola, Émile
Kant, Immanuel
Zsoltárok könyve
Kavafisz, Konsztantinosz Petrosz