John Locke (1632-1704)


Értekezés az emberi értelemről (1690)
An Essay Concerning Human Understanding (1690)
Tegyük fel tehát, hogy az elme, ahogy mi mondjuk, fehér lap, amelyre semmi sincs felírva, ideák nélkül való. Hogyan telik meg? Hogyan válik birtokosává annak az óriási tárháznak, amellyel az ember szorgos és korlátlan képzelete ajándékozza meg majdnem végnélküli változatosságban? Honnan veszi mindehhez az észnek és a tudásnak anyagát? Erre egyetlen szóval felelek: tapasztalásból; ezen alapul minden tudásunk; és végeredményben ebből is származik.
(Második könyv, I. fejezet, 2.§)

(Ford.: Dienes Valéria)


Let us then suppose the mind to be, as we say, white paper, void of all characters, without any ideas; how comes it to be furnished? Whence comes it by that vast store, which the busy and boundless fancy of man has painted on it with an almost endless variety? Whence has it all the materials of reason and knowledge? To this I answer, in one word, From experience: in that all our knowledge is founded, and from that it ultimately derives itself.
(Book II., Chapter I., 2.§)
Értekezés a polgári kormányzat igazi eredetéről, hatásköréről és céljáról (1689)
The Second Treatise of Government (1689)
A törvényhozó hatalom az a hatalom, amelynek joga van megszabni, hogyan használják fel az állam erejét a közösségnek és tagjainak megvédésére. (...) De mivel a törvényeknek, amelyeket egyszer, mégpedig rövid idő alatt megalkottak, állandó és maradandó érvényük van, állandóan alkalmazni kell és állandóan figyelembe kell venni őket; ennélfogva kell, hogy legyen egy állandóan működő hatalom, amely gondoskodik a megalkotott és továbbra is érvényben levő törvények végrehajtásáról. És így gyakran szétválasztják a törvényhozó és a végrehajtó hatalmat.
(XII. fejezet, 143-144.pont)

(Ford.: Endreffy Zoltán)


The legislative power is that which has a right to direct how the force of the commonwealth shall be employed for preserving the community and the members of it. (...) But because the laws, that are at once and in a short time made, have a constant and lasting force, and need a perpetual execution, or an attendence thereunto, therefore 'tis necessary there should be a power always in being, which should see to the execution of the laws that are made, and remain in force. And thus the legislative and executive power come often to be separated.
(XII. 143-144.)