Arisztophanész (Kr. e 450-385k.)

Görög költő, drámaíró.

Az antik komédiaköltészet legnagyobb alakja. Komikus hősei csirkefogók, akik gátlástalanul átlépik a konvencionális erkölcs szabályait (A felhők, bem. 423; A darazsak, bem. 422), mégis ők képviselik a társadalom érdekeit, így rokonszenvesek. Fantasztikus keretbe helyezi hőseit A béke (bem. 422) vagy A madarak (bem. 414) esetében, de mindenképpen az erkölcs kérdéseinél maradva, olykor a béke politikai-társadalmi lehetőségeit megjelenítve (Lüszisztráté, bem. 411), hetedfeles jambuszi (hippónaxi vagy arisztophanészi) sorokban írott vígjátékaiban.