Eliot, Thomas Stearns (1888-1965)

Amerikai költő, drámaíró, esszéista.

Az Átokföldje (1922) című költeménye korai imagista költői törekvéseinek csúcsa, határkő az európai költészet fejlődésében. A szabad vers formájú költemény műfaja drámai formákhoz közelít, a polgári értékrend válsága avantgardista formában. Lírájának kiemelkedő darabjai közé tartozik a Hamvazószerda (1930), illetve a Négy kvartett (1943). A Gyilkosság a székesegyházban (1935) az első kísérlet az angol verses dráma megújítására. Eliot műveiben a drámaiság helyét a líra foglalja el, a valóságos drámai konfliktus helyettesítője az erőteljes líraiság. A Családi összejövetel (1939), a Koktél hatkor (1950) színdarabjai a vallási megigazulás témájának változatai.