Todi, Jacopone da (1230k. -1306)

Olasz költő.

Az „édes új stílus” egyik előfutára. Versei ostorozzák a középkorvégi társadalmat, a vallást mint egyéni élményt közvetítik. A ferences líra egyik nagy alakja, „Isten bolondja”, ahogy sírfelirata jelzi, az utca énekes és bohóc jokulátora. Legértékesebb művei a flagellánsok önsanyargató meneteiben énekelt laudák, dicséretek mintájára szerzett költemények. Ezek többnyire a liturgikus drámák párbeszédes, drámai formáját követik. Leghíresebb latin költeménye a Stabat mater, a latin himnuszköltészet egyik legszebb alkotása.