Fichte, Johann Gottlieb (1762-1814)

Német filozófus.

Etikája nagy hatást gyakorolt a romantikusokra, illetve a XX. század válságfilozófiájára. Kant nyomán kialakuló dialektikája leszűkül az Én és az Én által teremtett nem-Én gondolatára, s így szubjektív idealista módon fejleszti tovább a kanti filozófiát. A romantika iróniaelméletére Beszédek a német néphez (1808) című értekezése volt jelentős hatással, valamint A regény kompozíciója című esszéje.