Carl Gustav Jung (1875-1961)


Bevezetés a tudattalan pszichológiájába (1942)
Über die Psychologie des Unbewußten (1942)
Meg kell különböztetnünk a személyes tudattalant és egy személytelen vagy személy fölöti tudattalant. Az utóbbit kollektív tudattalannak is nevezzük, mivel ez független az egyéntől, és teljesen általános, tartalmát mindenütt megtalálhatjuk, ami a személyes tartalmak esetében természetesen nincs így. (...) Már sokszor megkérdezték tőlem honnan is származnak az archetípusok vagy ősképek? Azt hiszem, eredetüket nem lehet másképpen megmagyarázni, csak ha föltételezzük, hogy ezek az emberiség állandóan megismétlődő tapasztalatainak a lecsapódásai.
(5.)

(Ford.: Nagy Péter)


Wir haben nämlich ein persönliches Unbewußtes und ein un- oder überpersönliches Unbewußtes zu unterscheiden. Wir bezeichnen letzteres auch als das kollektive Unbewußte, eben weil es vom Persönlichen losgelöst und ganz allgemein ist und weil seine Inhalte überall gefunden werden können, was bei den persönlichen Inhalten natürlich nicht der Fall ist. (...) Ich bin schon des öfteren gefragt worden, woher denn diese Archetypen oder Urbilder stammen. Mir scheint, als ob man annimmt, sie seien Niederschläge stets sich wiederholender Erfahrungen der Menschheit.
(5.)