Dickens, Charles (1812-1870)

Angol író.

Az ifjúsági irodalom egyik legjelentősebb alakjának számít, habár műveit nem ennek a korosztálynak szánta. Regényei közül kiemelkedik a korabeli angol parlament segédtörvényei által létrehozott dologházak egyikében játszódó Twist Olivér (1837) története, az angol szegények és megalázottak birodalmának panorámája. Második alkotói korszakának legszebb alkotása a Karácsonyi ének (1843) című kisregénye, kísértet históriája, mese és valóság összefonódása. A Dombey és fia (1846-48) című regényében megteremti a „központi eszme” regényesztétikai fogalmát. A Copperfield Dávid (1850) című regénye enciklopédikus igényű összefoglalás, az alkotó legjellemzőbb látomása a világról.