Nagy László (1925-1978)


Adjon az Isten (1944-45)
Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra
hevernem,
kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne düljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet -
nekem a kérés
nagy szégyen
adjon úgyis, ha
nem kérem.
Ki viszi át a szerelmet? (1957)
Létem ha végleg lemerűlt,
ki imád tücsök-hegedűt?
Lángot ki lehel deres ágra?
Ki feszül föl a szivárványra?
Lágy hantú mezővé a szikla-
csípőket ki öleli sírva?
Ki becéz falban megeredt
hajakat, verőereket?
S dúlt hiteknek kicsoda állít
káromkodásból katedrálist?
Létem ha végleg lemerűlt,
ki rettenti a keselyűt!
S ki viszi át fogában tartva
a Szerelmet a túlsó partra!
Vérugató tündér (1956-65)
Szeretni tehozzád szegődtem,
te sírkövet faragsz belőlem!

Ó, aki csontra vesz fel inget,
jéggel veri meg szemeinket!
(26-27. vsz.)
Himnusz minden időben (1960-64)
Te szivárvány-szemöldökű,
Napvilág lánya, lángölű,
Dárdának gyémánt-köszörű,


Felragyog az én udvarom,
Megdicsőül a vér s korom,
Galambok búgnak vállamon,

(1. és 12. vsz.)
Tűz (1960-64)
Tűz
te gyönyörű
dobogó, csillag-erejű
(1-3. sor)

ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra
lélekben szakállasodva,
hűlve latoló józanságban,
ahol áru és árulás van,
öltöztess tündér-pirosba,
röptess az örök tilosba,
jéghegyek fölé piros bálba,
ifjúság királya,
tűz!
(17-25. sor)
József Attila! (1956-65)
Mért játszott a szíved, te szerencsétlen,
rombolva magad szüntelen télben,
építve dalra dalt,
(1-3. sor)

Tudtad, tudom én is:
a nagy: te vagy,
s te, a Mindenség summáslegénye,
részt se kaptál, pedig az egészre
futotta érdemed.
Érdemes volt-e ázni, fázni,
csak a jövő kövén csírázni,
ha ráment életed!
(18-26. sor)

Hogy el ne jussak soha ama síkra:
elém te állj.
Segíts, hogy az emberárulók szutykát
erővel győzze a szív,
szép szóval a száj!
(60-64. sor)
Lehetőségek (1967-73)
Nyílhat a virág
Jöhet a féreg
Hegyi beszéd (1967-73)
Műveld a csodát, ne magyarázd
sehová kacsázik minden út
jobban tudjuk a jövőt a múltnál
válasszuk a villám jelenét
(1-4. sor)
Versben bujdosó (1967-73)
Versben bujdosó haramia vagy,
fohászból, gondból, rádszabott sorsból
hirhedett erdőt meg iszalagos
bozótot teremtesz magad köré,
(1-4. sor)
Jönnek a harangok értem (1973-77)
Harangok, harangok - számontartanak engem is. Jönnek a harangok értem.