Rotterdami Erasmus (1469-1536)
Erasmus Desiderius (1469-1536)


A Balgaság Dicsérete (1509)
Encomium moriae sive laus stultitiae (1509)
Hát nem látjátok, hogy azok a zord alakok, akik filozófiai tanulmányokkal foglalkoznak, vagy komoly, nehéz ügyeknek szentelik magukat, előbb megöregszenek jóformán, mintsem fiatalok lettek volna? természetesen azért, mert a gondok s az állandó heves töprenkedéssel járó nyugtalankodás kimeríti az éltető szellemet és életnedveket. Ezzel szemben az én balgáim kövérkések, ragyognak, pompás bőrben vannak, akárcsak a disznók Akarnaniában.
(XIV)

(Ford.: Kardos Tibor)


An non videtis tetricos istos & vel Philosophiae studiis, vel seriis & arduis addictos negotiis, plerumque, priusquam plane juvenes sint, jam consenuisse, videlicet curis, & assidua acrique cogitationum agitatione sensim spiritus &succum illum vitalem, exhauriente? Cum contra Moriones mei pinquiculi sint, & nitidi, & bene curata cute, plane coiroi, quod aiunt, akarnanioi.
(XIV)