Aquinói Szent Tamás (e. n. Tommasso di Aquino; 1224-1274)

Dominikánus teológus, egyházatya.

A katolikus iskolák védőszentje, a legnagyobb katolikus teológus. Életműve óriási teológiai enciklopédiát alkot. Főműve a Summa theologiae (’A teológia összegzése’, 1266-73) három könyve. Teológia írásai közül kiemelkedik a szentenciák négy könyvének magyarázata (A létező és a lényeg, A természet princípiumai), a „vitára bocsátott kérdések” (quaestio disputata) hét műve, valamint a „tetszés szerint felvetett kérdések” (quaestiók) 12 műve. Irodalmi tevékenységének jelentős hányadát teszik ki a kommentárok, melyek közül a leghíresebbek Az okok könyve és Az istennevek.