Thomas Stearns Eliot (1888-1965)


Rapszódia egy szeles éjszakán (1917)
Rhapsody On a Windy Night (1917)
A lámpa szólt:
"Négy óra,
Itt a szám az ajtón.
Emlékezet!
Nálad a kulcs,
A kis lámpa gyűrűt vet a lépcsőn.
Menj föl.
Vetve az ágy; a fogkefe a falon lóg,
Tedd a cipődet az ajtó elé,
Aludj, légy az életre kész."

Végsőt csavarodik a kés.
(5. vsz.)

(Ford.: Vas István)"Four o'clock,
Here is the number on the door.
Memory!
You have the key,
The little lamp spreads a ring on the stair.
Mount.
The bed is open; the tooth-brush hangs on the wall,
Put your shoes at the door, sleep, prepare for life."


(5.)
A mágusok utazása (1927)
Journey of the Magi (1927)
Mindez régen volt, emlékszem én,
És megtenném újra, de vegyétek észbe
Ezt vegyétek észbe
Ezt: miért vezettek végig ezen az úton,
Születésért vagy Halálért? Volt Születés, igaz,
Bizonyítékot kaptunk rá, s nem kétes, láttam

De Azt hittem, különböznek egymástól; ez a Születés
Kemény és keserű haldoklás volt nekünk, olyan volt

Visszatértünk székhelyünkre, ezekbe a Királyságokba,
Köröttünk idegen nép csüng istenein.
Másféle halálnak örülnék.
(3. vsz.)

(Ford.: Vas István)And I would do it again, but set down
This set down
This: were we lead all that way for
Birth or Death? There was a Birth, certainly,
We had evidence and no doubt. I had seen birth and death,
But had thought they were different; this Birth was
Hard and bitter agony for us, like Death, our death.
We returned to our places, these Kingdoms,
But no longer at ease here, in the old dispensation,
With an alien people clutching their gods.
I should be glad of another death.
(3)
A macska megszólítása (1939)
The Ad-dressing of Cats (1939)
Sokféle macska él, igaz,
De véleményem róluk az,
Hogy ha jellemük titka húz,
Tolmács nélkül is boldogulsz.
Tudnod kell, a macska olyan,
Akár magad vagy jómagam
Vagy mint a többi emberek:
Ahány, annyiféle lehet.
Egyik derék, másik galád,
Ez okosabb, az ostobább,
Van, aki rossz, van, aki jó -
De mind versbe foglalható.
Ők is dolgoznak, játszanak,
Nevük, lakcímük is akad;
De még hátra a nagy titok,
S ez:

A macskát hogy szólítod?
(1. vsz.)

(Ford.: Tótfalusi István)And my opinion now is that
You should need no interpreter
To understand their character.
You now have learned enough to see
That Cats are much like you and me
And other people whom we find
Possessed of various types of mind.
For some are sane and some are mad
And some are good and some are bad
And some are better, some are worse -
But all may be described in verse.
You've seen them both at work and games,
And learnt about their proper names,
Their habits and their habitat:
But

How would you address a Cat?
(1.)