Rimay János (1570 k.-1631)

Költő, író.

Tanítványi tisztelet fűzte Balassi Bálinthoz, az ő és testvére halálára írt kilenc darabból álló versciklusa az Epicedium (1595-96). Szerelmi költészete reneszánsz mintára ciklust alkot (Lídia-ciklus). Vitézi versei (Katonák hadnagya, Ez világ mint egy kert) hazafias-politikai líránk meghatározó alkotásai. Elsőként alakította ki világias tartalmú, politikai töltetű lírai formává a „Magyarország panasza” toposzt, mely későbbi hazafias költészetünk elterjedt formulája. A Balassa-kódexben található versei szintén ciklust alkotnak. Reneszánsz alapú manierista költészet Rimayé.