Hérakleitosz (Kr. e. 530-470)


Ha boldogság volna a test gyönyörűségeiben, az ökröket mondanánk boldognak, mikor borsót találnak, hogy egyenek.
(B4 Diels)

... Ezt a kozmoszt itt, amely ugyanaz mindenkinek, sem isten, sem ember nem alkotta senki, hanem volt mindig és van és lesz örökké élő tűz, amely fellobban mértékre és kialszik mértékre.
(B30 Diels)

... nem lehet kétszer ugyanabba a folyamba lépni.
(B91a Diels)

(Ford.: Kerényi Károly)