George Bernard Shaw (1856-1950)


Pygmalion (1912)
Újgazdagok és sznobok korát éljük. Az emberek valahol a zsibpiac táján kezdik évi nyolcvan fonttal, és a Park Lane-en végzik évi százezerrel. A zsibpiacot persze legszívesebben letagadnák. De mihelyt kinyitják a szájukat, elárulják maguk. Nos, én kitanítom őket.
(A noteszes, I.)

This is an age of upstarts. Men begin in Kentish Town with Ł80 a year, and end in Park Lane with a hundred thousand. They want to drop Kentish Town; but they give themselves away every time they open their mouths. Now I can teach them -
(The note taker, I.)

Mert látja - eltekintve most olyasmiktől, amiket bárki könnyedén megtanulhat: öltözködés, jó kiejtés stb. -, valójában mi is a különbség egy úrinő meg egy virágáruslány között? Tulajdonképpen nem abban van a különbség, hogy az ember hogyan viselkedik, hanem hogy az emberrel hogyan viselkednek.
(Liza, V.)

(Ford.: Mészöly Dezső)


You see, really and truly, apart from the things anyone can pick up (the dressing and the the proper way of speaking, and so on), the difference between a lady and a flower girl is not how she behaves, but how she's treated.
(Liza, V.)
Szent Johanna (1924)
Saint Joan (1924)
Ne higgyétek, hogy meg tudtok ijeszteni azzal, ha azt mondjátok nekem, hogy egyedül vagyok. Franciaország is egyedül van, és Isten is egyedül van; és mi az én magányom a hazám meg az Istenem elhagyatottságához képest? Most már tudom, hogy Isten elhagyatottsága az ő ereje: hová lenne ő, ha a ti irigykedő, kicsinyes tanácsaitokra hallgatna? Hát az én elhagyatottságom is az én erőm lesz ezentúl; jobb egyedül lenni Istennel; az ő barátságában sohasem fogok csalódni, sem az ő tanácsaiban, sem az ő szeretetében. Bízni fogok az ő erejében vakon, vakon, bízni fogok benne mindhalálig.
(Johanna, V.)

(Ford.: Ottlik Géza)


Do not think you can frighten me by telling me that I am alone. France is alone; and God is alone; and what is my loneliness before the loneliness of my country and my God? I see now that the loneliness of God is His strength: what would He be if He listened to your jealous little counsels? Well, my loneliness shall be my strength too; it is better to be alone with God: His friendship will not fail me, nor His counsel, nor His love. In His strength I will dare, and dare, and dare, until I die.
(Joan, V.)