Heidegger, Martin (1889-1976)

Német filozófus.

A XX. századi egzisztencializmus egyik legnagyobb alakja. Freiburgban a filozófia professzoraként alakítja ki egzisztencialista filozófiáját, az életfilozófiához, a fenomenológiához és Kierkegaard-hoz kapcsolódva. Főműve a Lét és idő (1927), melyben annak megvilágítása volt célja, hogy mit jelent az ember számára a létezés, vagy pontosabban, hogyan létezik ez a létezés, mi a lét jelentése. Felvetett gondolatainak egyszerűbb kifejtése a Mi a metafizika? (1929) című munkája.