Retorikai-stilisztikai lexikon – index

AbusioEpanasztroféNarráció
AcyrológiaEpanodoszNeologizmus
AdfictioEpentézisNeoretorika
AdjekcióEpiboléNépszónoklat
AdjunkcióEpifonémaNominális stílus
AferézisEpiforaNövelés
AffektivitásEpifrázisObsecratio
AffinitasEpilógusOppozíció
AffixációEpiplexisOppozicionális
AffixumhelyettesítésEpiplokéOrnatus
Agrammatikus szövegEpithetonOximoron
AkcióEpitheton ornansÖsszefoglalás
Aktuális tagolásErősítésPalindrom
AlakzatÉrvPanegirikusz
Alkalmi beszédÉrvelésParadiasztola
Állandó jelzőEsdeklésParadoxon
Állandósult szókapcsolatEufemizmusParafrázis
AllegóriaEufóniaParagogé
AlliterációEvidenciaParalelizmus
AllusioEvokációParataxis
ÁlszövegExordiumParatextualitás
AmplifikációExplécióParentézis
AnadiplózisFatikus funkcióPárhuzam
AnaforaFeddésParlamenti beszéd
AnagogeFelfüggesztésParomoeosis
AnagrammaFelhívásParonomázia
AnakoluthonFelkiáltásPartitio
AnakronizmusFelsorolásPátosz
AnantapodózisFeltalálásPerifrázis
AnastropheFeltárásPerisszológia
AnnominációFestésPeroratio
AntanaklázisFiguraPleonazmus
AnticipációFigura etymologicaPohárköszöntő
AntiklimaxFilippikaPoliszindeton
AntimetaboléFokozásPolitikai beszéd
AntimetatézisFókuszPolyptoton
AntitézisFókuszmondatPragmatikus alakzatok
AntithetonForikus elemekPrédikáció
AntonímiaFrazeológiaPrincipium
AntonomáziaGeminációProbabilis
AntonómiaGlobális kohézióProbatio
ApertaGondolatalakzatProforma
ApokopeGondolatritmusProgresszió
ApológiaGradációPronominatio
AposziopéziszGúnyPronuntiatio
AposztrophéGyermeknyelvPropositio
AppozícióHalmozásProtézis
ArchaizálásHamis analógiaProtrope
ArchitextualitásHamis okoskodásRabulisztika
ArgumentatioHangalakzatRájátszás
ArgumentumHangfestésRatiocináció
Argumentum ad crumenamHangnyújtásRecapitulatio
Argumentum ad hominemHangutánzásReddíció
Argumentum ad oculosHáromtagú felosztásRedundancia
Argumentum ad personamHasonlatReduplicatio
Argumentum ad remHasonlításReferenciális funkció
Argumentum ad verecundiamHelyettesítésReflexio
Argumentum ad veritatemHiányzó bizonyítékRefrén
Argumentum a fortioriHipallagéRefutatio
Argumentum a silencioHiperbatonRegressio
Argumentum baculinumHiperbolaRéma
Argumentum in contrarioHiperonimaReminiszcencia
Ars dictandiHiponimaRemotio
AszindetonHipotipózisRepríz
AsszonáncHiszterológiaRészletezés
AttentioHomoioptotonRészszöveg
ÁtvételHomoipteleutonRetorika
AversioHomonímiaRetrospektív elbeszélés
Azonos alakú szavakHozzáadásRím
AzonosításHypertextualitásRokon értelműség
BadíImmutációRövidség
BajánImpromprietásSalutatio
BalágaInklúzióSententia
BarbarizmusInkrementumStilisztika
BarbarolexisIn medias resStílus
BefejezésInterakció-elméletStílusalakzat
Bemutató beszédInterpositioStruktúra
BeszédInterrogatioSubiectio
Beszédaktus-elméletIntertextualitásSynaloephe
BeszédalakzatokInventioSystole
BeszédszintInverzióSzabatosság
BeszerkesztettségIróniaSzállóige
BevezetésIsmétlésSzarkazmus
BizonyításIterációSzegmentum
BrevitasIzokólonSzékfoglaló beszéd
CacemphatonIzotópiaSzemantikai izotópia
CáfolásJellemfestésSzemantikai kapcsolódás
Captatio benevolentiaeJobbításSzembeállítás
CélzásKakofemizmusSzemélyeskedés
ChiazmusKataforaSzemélyfestés
ChriaKatakrézisSzemléletesség
CímKecskerímSzemléltető beszéd
CimkézésKépSzemrehányás
ClamatiKépzavarSzillepszis
ColonKérdésSzillogizmus
CommaKétkedésSzimbólum
CommoratioKéttagú elrendezésSzimploké
CommutatioKettőzésSzinekdoché
ComplexioKibékítésSzinerézis
ConcatenatioKicsinyítésSzinesztézia
ConfirmatioKifejezésSzinkopé
CongeriesKitérésSzinonímia
CsúsztatásKlasszikus retorikaSzkhéma
DagályosságKlimaxSzóalakzat
DeixisKólonSzójáték
DeleációKommaSzókép
DerivációKommunikációSzóláshasonlat
DetrakcióKommunikációs alaptényezőkSzólásmondás
DiaforaKommunikációs funkciókSzolecizmus
DiakópaKommutációSzónoki beszéd
DialogizálásKomparációSzónoki kérdés
DiasztolaKompozíciós elvSzöveg
DicsőítésKonatív funkcióSzövegegész
DierézisKonstrukcióSzövegegység
DigressioKonstrukciótípusSzövegösszefüggés
DikcióKontextualitásSzövegszervező elv
DilucidaKorreferenciaSzövegtípusok
DispositioKörmondatTárgyalás
DistinctioKörülírásTautológia
DíszítésKözbevetésTaxis
DitirambusKözlésTéma
DivisioKözösködésTémaazonosság
DocilitasKrázisTémafelosztás
DominánsKronotipológiaTémamegjelölés
DubitatioKulcsszóTematikai ugrás
DysprophoronLátomásTematikus progresszió
EctasisLexisTemporális progresszió
EgressusLicentiaTerjengősség
Egyházi beszédLineáris kohézióTermészetes sorrend
EkvivalenciaLitotészTételmondat
ElbeszélésMaániTextológia
ElébevágásMakrológiaTiráda
ElfordulásMakroszerkezeti egységTmézis
ElhallgatásMegelőzésTopológiai logika
ElízióMegengedésTöbbértelműség
EllenpontozásMeghatározásTörvényszéki beszéd
EllentétMegszemélyesítésTraductio
Ellentétes jelentésMegszerkesztettségTransgressio
EllenvetésMegszólításTranszmutáció
EllipszisMeggyőzésTransztextualitás
ElocutioMellőzésTrópus
ÉlogeMesterséges sorrendTúlzás
ElőadásMetabolaUtalás
ElrendezésMetaforaUtilitás
EltolásMetalogizmusÜnnepi beszéd
EmfázisMetanyelvi funkcióVálasztékosság
EmlékbeszédMetaplazmusValószínűség
Emotív funkcióMetaszemémaVáltozatosság
EnallagéMetataxisVerisimilis
EnigmaMetatextualitásVilágosság
EnjambementMetatézisVilágszerkezet
EnthümémaMetonímiaVízió
EnumerációMezőösszefüggésZáróbeszéd
EpainoszMikrostruktúraZeugma
EpanadiplósziszMondatalakzat 
EpanaforaMotvalise