Utilitás

A beszéd kritéruma; célszerűség, hasznosság. Az inventio során kialakított gondolatokat úgy kell megszerkeszteni, elrendezni, olyan kifejezőeszközöket kell választani, hogy megfeleljenek a szónok, az író által képviselt célnak, következésképpen a beszéd céljának.