Antanaklázis

(gör.) 'kicsavarni'

A klasszikus retorika ismétlésen alapuló gondolatalakzata, beszédalakzata. A szembeállítás (distinctio) dialogikus formája; az egyik beszélő kijelentéseit a másik fél módosítja, részben megváltozott szavakkal és értelemmel ismétli meg. Pl.

Berreh: Mit parancsolsz, hogy tegyünk?
Kurrah: Mit kívánsz, hogy ne tegyünk?

(Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde).