Szónoki kérdés

A pragmatikus alakzatok egyike, a közönséghez fordulás egyik módja. A szónoki beszéd célja, hogy a hallgatóság véleményét megváltoztassa a szónok; úgy érhető el, ha megvalósul egy rendkívül magas szintű kapcsolattartás.Ezt szolgálják a szónoki kérdések, amelyek lehetnek a hallgatóság ki nem mondott gondolatai, a szónok problémafelvetésének egyes részletei stb. A beszédhelyzet, a szituáció a kérdések tartalmi jelemzőin kívül a kérdések érzelmi-hangulati jellemzőit is befolyásolják. Egészen más a szerepe és a hatása egy kinyilatkoztatás értékű gondolatnak, amelyet kérdésként tesz fel a szónok, és egy ironikus, esetleg gúnyos kérdésnek. A szónoki kérdés alakzatai a kérdés alakzataival azonosak.