Rövidség

Az elbeszélés erényei között tartja számon a görög teória és ennek nyomán Cicero. A rövidség azt jelenti, hogy éppen annyit mondjunk el, amennyit saját szempontunkból fontosnak ítélünk, s amennyit az ügy megkíván. A megértést akadályozza, esetleg lehetetlenné teszi, ha többet mondunk a szükségesnél, s az is a közlés sikertelenségét okozhatja, ha kevesebbet. További elvárás, hogy a narráció legyen világos és nyílt (dilucida ill. aperta), valamint valószínű (probabilis ill. verisimilis).