Ectasis

(lat.)

A klasszikus retorikában hangalakzatot létrehozó adjekciós eljárás; magánhangzó megnyújtása egy szótagban. A köznyelvben: pósta, kőrút stb. ejtése; pl.

Fél zsemlére, pohár téjre
nagyokat sohajta

(Arany: A tudós macskája);

Mit tész’, a’ mikoron még az szenvedni tudatlan
Dolgok is érzékenységet mútatnak hozzá?

(Baróti Szabó Dávid: Dafnis).