Világszerkezet

A szövegvilágot alkotó elemek (tér, idő, szereplők stb.) alineáris viszonyrendszere (Petőfi S. János).