Gúny

A stilisztikában a túlzással rokonítható fogalom. Valemely dolog, tárgy, jelenség, személy stb. hibáit, ellenszenves vonásait a valóságostól eltérően, erősen felnagyítva, néha a képtelenségig túlozva mutatja be. Pl.

Tarka luftballonok! lebegő árnyékok!
Gyermekségből támadt fényes buborékok!
Lám a nemes ércek mind fenekére szállnak,
Mikor az otromba tökök fenn úszkálnak.

(Csokonai Vitéz Mihály: A kevély);

...engedelmet kérek,
Majd elfeledtem győri vitézségtek.
Mikor emeltek már emlékszobort
A sok hős lábnak, mely ott úgy futott?

(Petőfi Sándor: A nép nevében);

Hamlet: S mi volt szerepe? Polonius: Julius Caesar; megöltek a Capitoliumon; Brutus ölt meg. Hamlet: Na, ugyan brutális szerep volt tőle, megölni egy ily capitális borjút.

(Shakespeare: Hamlet).