Pragmatikus alakzatok

A klasszikus retorikában a közönséghez fordulás, a kapcsolatteremtés alakzatai. Fő funkciójuk a felhívás, a megszólítás, a beszélő és a befogadó közötti kapcsolat erősítése. A megszólítás és a kérdés alakzatai tartoznak ide. Pragmatikus alakzatoknak a megszokottól, a hétköznapitól eltérő nyelvi formákat tekintjük.