Azonosítás

(lat. identificatio)

A szemantikai azonosság eszköze az ismétlésen kívül; logikai szűkítés vagy tágítás. Egy-egy szó más fogalomkörben való ismétlését jelenti, pl. tulajdonnév helyettesítését köznévvel:

Sárgán hever itt a középkori Róma,
de lángol az alkony,
mint véres oroszlán
s te fönn lovagolsz még
a Capitolium ősi tetőjén,
Marcus Aurelius.
Bronzfejű cézár,
aranyszakállú,
vak ragyogású szoborszemeiddel
őrködve vigyázol
s én állok előtted.
Császári felség,
emberi nagyság,
roppant pogányság
örök igazza,
bamba tömegtől visszahúzódó,
trón magasában egyedül élő,
koldus imperátor.

(Kosztolányi Dezső: Marcus Aurelius).