Szemantikai izotópia

A szöveg jelentésbeli egysége, egyneműsége. Akkor valósul meg, ha egy jelentéstani osztály (klasszéma) legalább kétszer előfordul az adott szövegegységben. Pl. a hét szó esetében a hét és a tíz szószerkezetben a 'számsor' klasszéma, míg a hét és a hónap szókapcsolatban a 'naptári időszak a klasszéma, s ezen jelentésosztályok ismétlődése jelöli ki a pontos értelmet.