Epanafora

Az anafora egyik változata, ugyanazon mondat kisebb egységeinek (tagmondatok, szószerkezetek) élén megjelenő szóismétlés, azonos mondattani funkcióval; pl. Holt asszonyok, holt lányok kelnek útra,
Olyan gyötrelemédes, oly mesés
ez a fehér, mosolygó temetés.

(Kosztolányi Dezső: Fehér temetés);

Annyi jaj
fullaszt, annyi rém tör rám, annyi árny

(Szabó Lőrinc: Ezer határon túl);

...befolyt a délután,
befolyt a nap, s az alkalom.
Befolyt a perc, befolyt a rét,
befolytak mind a jegenyék,
befolyt a tó, befolyt az éj.

(Nemes Nagy Ágnes: Ne csukd be még).