Választékosság

A klasszikus retorika a koncinnitás (lat. concinnus) kifejezést használta, ha a nyelvi kifejezésmódban a gondolatok szabatos rendje nyilvánult meg. A választékosság feltétele az alkotó formakészsége, mesterségbeli tudása, a kifejezendő tartalomhoz legjobban illő stílus megválasztása. Hibalehetőségei: komoly gondolatok könnyed formában való közlése, modorosság, erőltetett, finomkodó vagy hivataloskodó hang hozzá nem illő tartalommal, keresettség.