Poétikai-műfaji lexikon – index

Abele spelenEpicediumKomikus eposzRapszódia
Abszurd drámaEpigrammaKözépfajú drámaRegény
AdomaEpikaKözjátékRémdráma
AlbaEpikus színházLatrikánus énekRiport
Alkalmi költészetEpillionLazziRománc
AltatódalEpisztolaLegendaRománcos ballada
Analitikus drámaEposzLevélRöpirat
AnekdotaÉrzékenyjátékLíraSerena
ApokalipszisEvangéliumLiturgikus drámaSirventés
ApológiaExodiumLovagdrámaSottie
Ars poeticaFabulaMakámaStációs dráma
Átmeneti műfajokFarceMaximaSzabad vers
BábjátékFarsangi játékMelodrámaSzatírjáték
BalladaFejedelmi tükörMeseSzekvencia
BetyárdalGestaMesejátékSzéphistória
BohózatGnómaMirákulumSzínjáték
BordalGrand guignolMisztériumjátékSzociográfia
BosszúdrámaGúnydalMítoszTájköltészet
BölcsődalGyászdalMondaTáncjáték
BúcsúdalHaikuMonodrámaTanköltemény
BujdosóénekHaláltáncMoralitásTanulmány
BurleszkHelyzetdalMunkadalTárca
CanzoneHimnuszMűfajelméletTársalgási színmű
CarmenHistóriás énekMűfajfogalmakTestamentum
CéldrámaHitvitázó drámaMűnemTézisdráma
ChantefableHosszúversNaplóThriller
Commedia dell'arteHumoreszkNeniaTörténelmi dráma
Commedia eruditaIdillNépszínműTragédia
CsatadalIdőszembesítő versNovellaTragikomédia
DalInterludiumÓdaTraktátus
DaljátékIránydrámaÖnéletrajzTravesztia
DisputaIskoladrámaÖnmegszólító versTündérjáték
DitirambusJátékversPamfletÚtirajz
DrámaJeremiádPanaszdalÚtleírás
Drámai költeményKabaréPanegirikuszUtójátékok
EgyfelvonásosKamaradarabParaboladrámaUtópia
EklogaKarcolatParainézisVallomás
ElbeszélésKatonadalParódiaVaudeville
Elbeszélő költeményKatonaénekPassiójátékVerses regény
ElégiaKépversPásztorjátékVirágének
ÉletképKesergőPéldázatVitairat
ÉletrajzKirálytükörPlanctusXénia
EllenutópiaKisregényPolgári szomorújátékZsoltár
ElőjátékokKistörténetekPrédikáció 
EmlékiratKluchtPropemptikon 
EpicediumKomédiaPrózavers