Cím

A bevezetés szövegrésze írott szöveg esetén. A címadás következtében válik egy szöveg azonosíthatóvá. Megjelöl tehát, továbbá tájékoztat a szöveg műfajának, tartalmának, főbb gondolati magvának közlésével. Főbb típusai szerkezetük szerint: teljes mondat, (pl. Ady Endre: Őrizem a szemed); hiányos mondat, (pl. Szabó Magda: Mondják meg Zsófikának...); szószerkezet, (pl. Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma , Katona József: Bánk bán); egyetlen szó, (pl. Kölcsey Ferenc: Mohács , Kosztolányi Dezső: Pacsirta , Brecht: Koldusopera); műfajcím, (pl. József Attila: Elégia).