Korreferencia

A szövegben a nyelvi elemek között létesülő viszony; akkor jön létre, ha a szöveg bizonyos elemei azonos valóságra utalnak. Ezeknek teljesen vagy részben megegyezik a referensük, azaz referenciálisan azonosak. Ebben az esetben szemantikailag is ekvivalensek, korreferensek. A korreferencia fogalmába tartozik az egyszerű ismétlés, a szinonimákkal, hiperonimákkal, hiponimákkal való ismétlés, az antonimákkal való újraemlítés és a proformákkal történő helyettesítés. A korreferens nyelvi elemek kapcsolata a korreferenciaviszony; ez szemantikai (rész-egész, ellipszis stb.) és szintaktikai (forikus elemek) szövegsajátosságokban jelenik meg.