Protrope

A retorika pragmatikus alakzatainak egyik fajtája, a közönséghez fordulás alakzata. A szónok feddve, megintve vagy ígéretek által hallgatóit cselekvésre buzdítja. Pl. Felszólítom a kormányt, ily esetekben mi a mód, mely által bennünket megoltalmazand? Talán hóhérpallos és kötél, mik a bűnösök ellen fordíttatnak? Nyomorult eszközök! Mert ezek semmivé tehetnek ugyan egyes életet; itt nem egyesekről van szó: itt a szó azon halhatatlan, hódíthatatlan szellemről van, mely százak óta, most lánggal lobogva, majd hamv alatt emésztődve ég. És ezt nem zabolázza meg félelem, nem győzi le hatalom; ezt csak megszelidíteni lehet. Nem egyébbel pedig, csak közös érdekkel, mely a társaság tagjait egyformán kösse a hazához; az érdek csupán két szó: szabadság és tulajdon!

(Kölcsey Ferenc: Az örökös megváltás ügyében);

Ébredj, ébredj, istenverte nemzet,
Aki ott az elsők közt lehetnél,
kárhozatos lomhaságod által
Mindig hátul és alant hevertél!
Ébredj, hazám, mert ha most nem ébredsz,
Soha többé nem lesz ébredésed,
S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak,
Míg nevedet sírkövedre vésed!

(Petőfi Sándor: A nemzethez).