Átvétel

Valamely korábban keletkezett mű jellemző vonásainak, tematikus, motivikus elemeinek kölcsönzése. Esetei: reminiszcencia, rájátszás, célzás (allúzió), evokáció, (utalás, idézés).