Traductio

Ismétlődésen alapuló alakzat; különböző jelentésű, de azonos vagy látszólag azonos szóalakok ismétlődése. Pl.

Boldogasszony temploma keresztjén
Török zászló lengjen, vagy keresztyén?

(Arany János: Török Bálint);

Ezeken nem segít ima.
Gondolkodva ülnek ím a
sötétben.

(József Attila: Holt vidék).