Antonomázia

(gör.antonomaszia, lat. pronominatio) 'ellenmegnevezés'

A klasszikus retorika egyik szóalakzata; tulajdonnév helyett köznév használata, jellegzetes melléknévvel; (körülírás). Pl. Deák Ferenc a „haza bölcse”;

Ott, mikor fordúlón volt a Haza sorsa,
(Bölcse ajakáról nekem is hullt morzsa),
Hogy' kössük a múlttal a jövendőt öszve:
Fehér asztalodnál pendült meg az eszme.

(Arany János: A jóságos özvegynek). Magyarország „Árpád hona”.

Én ilyennek hallom, látom, ismerem az érzelmek világát Árpád honában.

(Kossuth Lajos: Osztrák császár és magyar király). Fordítva is használatos: köznevet nevez meg a tulajdonnév, pl. fritzek=németek, vagy egy embertípust egy tulajdonnév, pl. háryjános. Az elmaradott gondolkodású nemeseket nevezi Verbőczyéknek az író:

A megakadás nagy lőn. Verbőczyék a gyönyörű kivevén-től oly keservesen menekedhetők valának, mint lélek a testtől...

(Kölcsey Ferenc: Országgyűlési napló). Besorolható a költői képek közé is; metonímia