Homonímia

'azonos alakúság'

Eltérő jelentés mellett a szó azonos alakúsága. Ebben az ellentétben rejlik stílushatása, pl.

Ajándék, mellyel meglepem
e kávéházi szegleten
magam
magam

(József Attila: Születésnapomra).