Katakrézis

( lat. abusio, gör. catachresis) ‘visszaélés’

Szemantikai alakzat, a metaforához hasonló jelenség; A modern retorikák szerint ha még nincs megfelelő szó egy fogalomra, helyette mást (idegen szót vagy a saját nyelvben eredetileg más jelentésűt) használunk. Az állatot terelő bot Arany művében: marhabaráti dorong. Jámbor földművelők, honi
kátyúkban felakadván,
Marhabaráti doronggal üték
a bünös lovat, ökröt...

(Arany János Az elveszett alkotmány); Retorikai értelemben a katakrézis képzavar, össze nem tartozó metaforikus vagy szó szerinti jelentéseket kever össze vagy kapcsol egymáshoz. Nevetséges hatású, pl.

az idő kereke majd megoldja...

.