Prédikáció

A szónoki beszéd típusa, tárgya a szent szövegek értelmezése, célja a hittérítés, dicsőítés. Erkölcsi-tanítói jellegű, mely többnyire templomi környezetben, élőszóban hangzik el. Jellemző jegyei a példázatok, népies fordulatok. Pl. A Halotti beszéd egy latin nyelvű temetési prédikáció szabad átköltése.