Bemutató beszéd

(gör. genosz epideitiokon, lat. genus demonstrativum)

A klasszikus retorikában a szónoklat egyik műfaja. Arisztotelész Retoriká ja szerint azok a beszédek tartoznak ide, amelyek az erényről, a szépről, ill. a bűnről, a rútról szólnak, s melyek vagy csak dicsérik vagy csak ócsárolják tárgyukat, ezáltal keltve hangulatot valami mellett vagy ellen. A bemutató beszéd fajtái: alkalmi beszéd, apológia, ditirambus, élogé (dicséret), emlékbeszéd, panegirikusz, pohárköszöntő, székfoglaló beszéd, ünnepi beszéd. A bemutató beszéd leggyakrabban használt stíluseszköze a nagyítás, mellyel méltatja a bizonyítottnak tudott tetteket.