Hasonlat

(lat. similitudo)

1. A szóképekhez tartozó nyelvi-stilisztikai eszköz. A szemléletesség mondat értékű nyelvi eszköze, amelyben valamit mással összevetve teszünk elképzelhetőbbé, árnyaltabbá. Formailag a mondatban kötőszók, határozószók, utalószók kapcsolhatják össze a hasonlítottat és a hasonlót, de névutós szerkezettel és képzett szóval is kifejezhető. Lehet érzelmi és/vagy hangulati:

Szerelmem oly nagy, mint az óceán
S oly mély

(Shakespeare: Romeo és Júlia);

Ki és mi vagy? hogy így tűzokádó gyanánt
Tenger mélységéből egyszerre bukkansz ki.

(Petőfi Sándor: Arany Jánoshoz);

mielőtt a nemzet annyi erővel s küzdelemmel kivívott szabadságából csak egy hajszálnyit is lealkudnék

(Kossuth Lajos: Szeged népéhez);

S dalszárnyon a lángérzemények
Madárként szálltak szerteszét.

(Petőfi Sándor: Jövendölés) és szemléleti jellegű: pl. Mint komor bikáé, olyan a járása (Arany János: Toldi);

Mint hulla a hulla! veszett a pogány
Kő módra befolyván a hegy menedékét:

(Arany János: Szondi két apródja);

S a Tisza Kálmán érája volt ez, mikor a Hivatal, mint egy vas délibáb, kelt föl a magyar szemek előtt.

(Babits Mihály: Halálfiai); A homéroszi v. epikus hasonlat hosszabb terjedelmű, leíró jellegű, gyakran elkalandozik az eredeti tárgytól. Pl.

...ők a magas kapuszárnyak előtt őrt állani voltak,
mint a magaslombú tölgyfák a hegyek tetejében,
melyek nap-nap után állják a vihart meg az orkánt,
szertefutó roppant gyökerükkel a földbe fogózva.

(Homérosz: Iliász); 2. A klaszikus retorika bizonyítási eszközeként az ornatus alakzata. A beszédben a természeti v. emberi élet valamely jelenségével összevetve világítja meg a szónok a szóban forgó témát. Elsősorban az emberek tapasztalatára hivatkozik. Célja, hogy az öszehasonlító és a hasonlított ismert legyen, a használt kép világossá tegye a mondandót. Pl.

Aztán, ha a gyűlésekbeli szóért törvényeink jelen állásában más büntetésnek is lehet helye, mint a széksértésnek, melyet a törvény e végre rendelt, hol lesz a határ, mely kiszabja, meddig terjeszkedhetünk a szólásban... Így senki sem fogna többé szabadon szólhatni, mert a szabadság határát nem ismerhetné. Hasonlítana így helyzetünk azon utazóhoz, ki bizodalmasan lép fel a pallóra, melyet a végre hiszen felüttetve lenni, hogy a vándort biztosan vigye a borzasztó mélység tulsó partjára; de a palló középen ketté van fűrészelve, s a jámbor utazó menthetetlenül oda van.

(Deák Ferenc: A Wesselényi személyében megsértett szólás szabadság tárgyában).